..  ประกาศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ >> รับสมัครเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ...สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ >> คลิก <<


นายสมพงษ์ ธรรมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้


ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหน่วยงาน
ระเบียบบริหารฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนบ้านป่กะพี้


รูปถ่ายกิจกรรมโรงเรียน


 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากะพี้

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1053690203
รหัส Smis 8 หลัก :
  53010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  690203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่ากะพี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakapee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่ากะพี้
ตำบล :
  ท่ามะเฟือง
อำเภอ :
  พิชัย
จังหวัด :
  อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ :
  53120
โทรศัพท์ :
  055822090 , 0806816942
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิชัยท่าพญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ามะเฟือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :
  12 กม.แผนที่
ระบบจัดการสำรับอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 


 

http://www.banpakapeeschool.ac.th  
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942