ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
... ติดต่อ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ได้ที่ ...
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055-822090 ,  (080-6816942 ผอ. สมพงษ์  ธรรมชัย)
โทรสาร. -
website : http://www.banpakapeeschool.ac.th/
E-mail : Banpakapee@gmail.com


http://www.banpakapeeschool.ac.th
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942