..  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 
   ข้อมูลพื้นฐาน


        ชื่อ-สกุล

        ตำแหน่ง

        ประเภท

        วิทยฐานะ

        สังกัด

        โรงเรียน

        โทรศัพท์

        อิเมลล์


           นายสมพงษ์   ธรรมชัย

           ผู้อำนวยการโรงเรียน

           ข้าราชการ

           ชำนาญการพิเศษ

           สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

           บ้านป่ากะพี้

           080-6816942

           sompongthamachai@gmail.com   ข้อมูลการศึกษา

       
       การศึกษาสูงสุด

        วิชาเอก


           ปริญญาโท

           กศ.บ.อื่นๆ   ข้อมูลการสอน

       
       ระดับชั้นที่สอน

        กลุ่มสาระฯ


           ไม่ได้ทำการสอน

           -

 

http://www.banpakapeeschool.ac.th  
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  
โทรศัพท์ 0-5582-2090 , 08-0681-6942